ShuwaShuwa

Hideyoshi Akinota

NombreHideyoshi Akinota CategoriaJunmai Ginjo BodegaSuzuki Shuzo Lugar de FabricaAkita Grado de Pulido50% Alc. %15,9% Gravedad de Sake+3.5 Acidez1,7 ...

Momokawa Daiginjo

NombreMomokawa Daiginjo CategoriaDaiginjo BodegaMomokawa Lugar de FabricaAomori Grado de Pulido45% Alc. %15-16% Gravedad de Sake+5 Acidez1,3 Tipo de A...