Kikisake premium set

Nishinoseki Tezukuri Junmai

NombreNishinoseki Tezukuri Junmai CategoriaJunmai BodegaKayashima Shuzo Lugar de FabricaOita Grado de Pulido60% Alc. %15,7% Gravedad de Sake-1.5 Acide...

Hideyoshi Akinota

NombreHideyoshi Akinota CategoriaJunmai Ginjo BodegaSuzuki Shuzo Lugar de FabricaAkita Grado de Pulido50% Alc. %15,9% Gravedad de Sake+3.5 Acidez1,7 ...

Junmai Daiginjo Aonomu

NombreJunmai Daiginjo Aonomu CategoriaJunmai Daiginjo BodegaYaegaki Lugar de FabricaHyogo Grado de Pulido50% Alc. %15-16% Gravedad de Sake+1 Acidez1,5 ...