Junmai Daiginjo

koshinohomare

Koshinohomare Junmai Daiginjo

NombreKoshinohomare Junmai Daiginjo CategoriaJunmai Daiginjo BodegaHara Shuzo Lugar de FabricaNiigata Grado de Pulido50% Alc. %16,1% Gravedad de Sake+2 ...
harushika

Harushika Junmai Daiginjo

NombreHarushika Junmai Daiginjo CategoriaJunmai Daiginjo BodegaImanishiseibei Lugar de FabricaNara Grado de Pulido50% Alc. %15-15,9% Gravedad de Sake+3 ...
Yaegaki-Junmai-Daiginjo-Aon

Junmai Daiginjo Aonomu

NombreJunmai Daiginjo Aonomu CategoriaJunmai Daiginjo BodegaYaegaki Lugar de FabricaHyogo Grado de Pulido50% Alc. %15-16% Gravedad de Sake+1 Acidez1,5 ...
Minowamon

Daishichi Kimoto Minowamon

NombreDaishichi Kimoto Minowamon CategoriaJunmai Daiginjo BodegaDaishichi Lugar de FabricaFukushima Grado de Pulido50% Alc. %15,0% Gravedad de Sake+2 A...